زندگی نامه

ایمان وزیری نوازنده تار و آهنگساز در ایران و آلمان تحصیلات موسیقی خود را به اتمام رسانده است.

او در رمینه‌های اجرای سنتی موسیقی ایرانی و همچنین آهنگسازی برای سازهای غربی فعالیت هایی داشته است:

شرکت در کنسرت‌های متعدد به عنوان:
- سولیست تار
- آهنگساز
- نوشتن موسیقی برای چندين فیام و
-انتشار چندين سی دی
کارهای چند سال اخیر او را تشکیل می دهند.

از وی تا کنون 9 سی دی در ایران و اروپا انتشار یافته است. البته عمده کارهای او هنوز انتشار نیافته‌اند.